Dịch vụ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TÓC 2015      
DỊCH VỤ                                                           Giá chuẩn               Giá ưu Đãi Thành Viên Ghi chú
Cắt tóc (Hair Cut) 250.000 200.000  
Gội đầu (shampoo) 60-80.000 50-70.000  
Hấp dầu (Oil Stream Treatment) 200-250.000 180- 200.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 100k-200k
Phục hồi tóc hư tổn (Keratin & collagen Treatment) 1.200.000 1.000.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Phục hồi chuyên sâu 1.000.000 900.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Uốn lạnh (Cold Perm) 700- 800.000 600- 700.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Uốn phồng (Volume Perm) 900 - 1.100.000 800- 1.000.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Uốn setting (Setting Perm) 900.000 800.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Duỗi cúp (C- line Straightening) 700-1.000.000 600- 900.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Duỗi cúp phồng (Volume Straightening) 1.000.000-1.200.000 900.000-1.000.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Làm phồng chân tóc 400.000 350.000  
Hấp duỗi Keratin Kerasilk Treatment 1.200.000 - 1.500.000 1.000.000 - 1.200.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Nhuộm màu oxy hóa (Permanent Hair-color) 800-1.000.000 700- 900.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Nhuộm màu chữa trị tóc hư (Elumen Hair-color) 1000- 1.600.000 850- 1.400.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Nhuộm màu thiên nhiên Permanent không amoniac (Amoniac Free, Natural Ingredient) 1000- 1.600.000 850- 1.300.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Đắp màu semi-permanent  700-900.000 600- 800.000  Tóc dày/ dài/ nhiều/ hư tổn + 200k-400k
Nối tóc (Hair-extension) 2tr - 4tr5 1tr9 - 4tr