Liên hệ

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

Linh Beauty Salon

Địa chỉ mới: 354/72 Phan Văn Trị, Phường.11, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. (Địa chỉ củ 101 Lê Quang Định đã trả mặt bằng)

Gmap: https://www.google.com/maps/place/Linh+Beauty+Salon/@10.8218832,106.6966164,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1c2373fc409a8d1f!8m2!3d10.8218832!4d106.6966164

ÐT: 028-35108423

Mobile: 0903951173

Website: http://www.linhbeautysalon.com

Gửi thông tin liên hệ thành công !
Error !!! Can not sending Email.
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*