Giỗ Tổ ngành Tóc 2018

Hẳng năm tới ngày 20 tháng giêng âm lịch là các nhà tạo mẫu tạo mẫu tóc Việt nam lại hội ngộ tri ân tổ nghiệp. Như thường lệ, Ông Tống Hoài Linh đại diện các tiền bối ngành tóc Việt nam lên đọc diễn văn khai mạc và lời tri ân tổ nghiệp. Không khí lễ trang nghiêm nhưng không kém phần hào hứng.